lapac tukov cistenie

Čistenie lapača tukov

Obráťte sa na odborníkov.

Služby poskytujeme na celom území Slovenskej republiky.

Žiadosť o cenovú ponuku TU
Mapa slovenska

Čistenie lapačov tukov a odvodnenie kalov

Cistenie lapacov tukov a kanalov Firma ESPIK Vám aj so svojim partnerom predstavujú najmodernejšiu novinku v Európe, a to v oblasti likvidácie odpadov. Ide o mobilné zariadenie na separáciu kalov a tukov.

Kontajnerová nadstavba je namontovaná na štvornápravový podvozok Mercedes Benz.

Výhoda tohto mobilného zariadenia spočíva v ekonomike, t. j. v znížení prevozných nákladov tým, že separáciou tukov a kalov a ponechaním oddelenej vody na mieste dôjde k enormnému zníženiu prepravovaných objemov nasatých médií.

Lapače tukov, inak nazývané aj ˝lapol˝, využívajú najmä prevádzky z reštauračných a stravovacích zariadení, mäsokombinátov, cukrární, potravinárskych závodov. Lapač tukov je určený na zachytávanie tukov a olejových nečistôt predtým, než sú odpadové vody odvedené do kanalizácie. Lapač tukov slúži ako zachytávacia nádoba, ktorá oddeľuje tuk od odpadovej vody.

Prevádzka lapača tukov si vyžaduje pravidelnú servisnú údržbu aspoň 1x za tri mesiace. Zanedbanie pravidelných intervalov čistenia spôsobuje jeho zahltenie. Následkom toho sa tuky postupne usádzajú aj na stenách kanalizačného potrubia a výrazným spôsobom obmedzujú prevádzkyschopnosť potrubia. Časom dochádza k jeho úplnému zahlteniu a nefunkčnosti systému zachytávania, čo spôsobuje zvýšenie nákladov opätovného sfunkčnenia.

Hlavné znaky upchatého potrubia:

cistenie kanalizacie

Kompletné vyčistenie lapača tuku pozostáva z nasledovných činností:

 • Vyčerpanie celého obsahu lapača tuku
 • Vyčerpanie vody z umývania
 • Vyčistenie stien a dna lapača tlakovou vodou
 • Odvoz odpadu
 • Vystavenie evidenčného dokladu o odvoze odpadu
 • Zneškodnenie/zhodnotenie odpadu
 • Vedenie povinnej evidencie čistenia "lapolu" v centrálnej evidencii odpadov

Čistenie odpadového potrubia

Cistenie potrubia

Na čistenie odpadového potrubia a jeho menších profilov sa používajú vozidla s väčšou dostupnosťou v teréne a v menej prístupných miestach (napr. pri nízkych halách, podzemných garážach, historickej zástavbe atď.).

Odstraňujeme havárie, kde dôjde k úplnému upchatiu potrubia a nepríjemné splašky vytopia miestnosť.

K tomu sa používajú pohotovostné vozidla s tlakovým zariadením IBOS. S týmito vozidlami robíme aj preventívne čistenie odpadov v kuchyniach, školách, škôlkach a iných rôznych inštitúciách.

Čistenie septikov a žúmp

Cistenie zump

Neodsávame iba vodu, ale odsávame aj hustý sediment na dne septiku. Odsávanie a odvoz odpadných vôd zo septikov, ČOV a žúmp pri firemných budovách. Možný aj dovoz aktívneho kalu pre zaistenie funkčnosti ČOV.

Technikou sme schopní vyviesť objímku až zo vzdialenosti 70 m od vozidla, a to vrátane vyčistenia tlakovou vodou. Každá cisterna disponuje nádržou na čistú vodu a vysoko tlakovým čerpadlom, preto je možné vyčistiť upchatý prítok.

Vykonávame aj čistenie a dezinfekciu objímky pre budúce použitie ako zásobáreň dažďovej vody. Disponujeme cisternami o objeme 8m3, 12m3, 13m3 aj 26m3 na jedno pristavenie vozidla.

Čistenie kanalizácie

Cistenie kanalov

Vyčistíme kanalizáciu akéhokoľvek priemeru bez rozdielu a stupňa zanesenia.

Vybavením vozidla vieme obnoviť pôvodný profil potrubia (odstránením koreňového systému, betónových a epoxidových vyvrelín v hrdlách a pod.)

Vozidlá sú vybavené vysokotlakovými tryskami, reťazovými a hydromechanickými sekáčmi koreňov, kalovou komorou a čistou vodou.

Recyklácia Wassermeister je kontinuálna štvorstupňová úprava vody, dlhodobo osvedčená, ktorá v porovnaní s bežnými kombinovanými vozidlami vykazuje až niekoľkonásobne vyšší pracovný výkon súpravy. Výhodou je, že odpadajú časové straty pri dovozu vody.

 • vysoký sací výkon
 • výkonné vysokotlakové čerpadlá (čistiaci účinok)
 • vyčistenie kanalizácie v krátkom čase

Iné služby

ine sluzby

 • Čistenie veľkoprofilovej kanalizácie
 • Monitorovanie kanalizácie a inžinierskych sietí
 • Práce sacími bagrami
 • Čistenie bioplynových staníc
 • Frézovanie koreňov a inkrustov
 • Čistenie ORL-odlučovač ropných látok
 • Čistenie vysokotlakovým vodným paprskom
 • Čistenie rybníkov a vodných nádrží
 • Vyhľadávanie trasy potrubia
 • Skúšky vodotesnosti nádrží
 • Skúšky kanalizácie

Kontakty

ESPIK Group s.r.o.
IČO: 46 754 768
IČ DPH: SK202356 6666

Zákaznícka linka
+421 950 401 401
info@espik.sk

Účtovné oddelenie
+421 950 400 123
 

Logistické oddelenie
+421 948 375 781
 

Obchodný Manažér
+421 950 401 402